De MR is compleet

De MR is compleet

Woensdag 13 januari 2021

De medezeggenschapsraad (MR) voor het regulier onderwijs is compleet. Na stemming van de ouders die zich beschikbaar hebben gesteld telt de MR nu drie ouders: één van de locatie Palmentuin (Jessica Schaap) en twee van de locatie Oldenoord (Fozia Mansoor en Tarmo Beck). Begin december is de eerste vergadering geweest.


Terug

Heindijk 20

3079 PM Rotterdam

010 - 483 07 37 (Oldenoord) 010 - 482 08 67 (Palmentuin)

info@nullkindcentrumijsselmonde.nl