Planning komende tijd

Planning komende tijd

Maandag 25 juni 2018

In maart 2018 is er een directeur voor het kindcentrum IJsselmonde aangesteld. Zij zal de komende jaren het project tot de opening leiden. Daarna zal zij als directeur van het Kindcentrum aanblijven. De afgelopen periode heeft zij zich vooral gericht op het creëren van afstemming tussen Stichting BOOR, de opvang partners, externe samenwerkingspartners, zoals CJG, welzijnsorganisaties, zorginstellingen en de gemeente Rotterdam. 

Komend schooljaar zal vooral in het teken staan van het versterken van de samenwerking met mogelijke partners en het betrekken van ouders en omwonenden. Daar waar mogelijk of bij reeds in gang gezette samenwerkingsvormen wordt al zoveel mogelijk afgestemd en samengewerkt. Waar mogelijk wordt het huidige aanbod op de scholen al aangepast aan het toekomstige aanbod. Er vindt afstemming plaats tussen BOOR, opvang partners en de gemeente. Het inhoudelijke aanbod krijgt steeds meer vorm. Alle stappen en voorstellen worden met regelmaat besproken met de Medezeggenschapsraad (school) en Oudercommissies (Opvang). Na de zomer krijgen de medezeggenschapsraden de informatie die zij nodig hebben om tijdens het proces goed te kunnen adviseren en mee te denken. De ouders worden kort daarna geïnformeerd over de stand van zaken.

 

 


Terug

Heindijk 20

3079 PM Rotterdam

010 - 483 07 37 (Oldenoord) 010 - 482 08 67 (Palmentuin)

info@nullkindcentrumijsselmonde.nl