Schooljaar 2019-2020 op weg naar KC IJsselmonde

Schooljaar 2019-2020 op weg naar KC IJsselmonde

Vrijdag 28 juni 2019

OBS de Kubus, OBS de Groene Palm en OBS Van Heuven Goedhart maken straks deel uit van Kindcentrum IJsselmonde. De eerste echte stappen gaan we komend schooljaar zetten. Deze week ontvingen daarom de ouders/verzorgers van de leerlingen van de betrokken scholen een brief met de stappen die komend schooljaar gezet worde. 

De nieuwbouw vindt plaats op de huidige locatie van de Kubus Heindijk en daarom verhuizen de leerlingen en leerkrachten in mei 2020 naar een van de andere locaties. Dat vraagt een goede begeleiding. Ook is ouders gevraagd of zij willen meedenken over de ontwikkelingen rondom onderwijs, verkeer of het ontwerp van de nieuwbouw. Zij kunnen zich hiervoor aanmelden via de leerkracht van hun kind. 

Naast de drie basisscholen (de Kubus, De Groene Palm, Van Heuven Goedhart) maken straks een peuterspeelzaal, buitenschoolseopvang en aanvullende diensten op het gebied van gezondheid deel uit van het Kindcentrum.  

 


Terug

Heindijk 20

3079 PM Rotterdam

010 - 483 07 37 (Oldenoord) 010 - 482 08 67 (Palmentuin)

info@nullkindcentrumijsselmonde.nl