Waar staan wij voor?

Het aanbod van ons Kindcentrum heeft als doel om een passend aanbod te bieden voor ieder kind. In het aanbod van IKC IJsselmonde staan de pijlers zorg, gezondheid, zelfredzaamheid en taalontwikkeling centraal. Deze pijlers zijn waardevol voor ieder kind en sluiten tevens aan bij de verschillende aandachtspunten in de wijk.

Kindcentrum IJsselmonde

de plek waar kinderen, vanuit hun kracht, het leven leren leven.

Ons IKC beschikt over de expertise van het SBO en zal verschillende externe partners huisvesten. Door samen te werken kunnen we voor het hele IKC een zorgstructuur bouwen. Zo realiseren we voor ieder kind een zorg- en onderwijsaanbod op maat.

Ons Kindcentrum is, als hart van de wijk IJsselmonde een fijne, veilige plek waar iedereen welkom is.

Een plek waar kinderen, in verbondenheid, gesteund en gestimuleerd worden. Waar zij met vertrouwen en betrokkenheid kunnen groeien en kunnen ontdekken hoe zij vanuit eigenheid de wereld positief tegemoet kunnen treden.

Kindcentrum IJsselmonde is een plek waar kinderen, vanuit hun kracht, het leven leren leven.

 

 

Terug

Heindijk 20

3079 PM Rotterdam

010 - 483 07 37 (Oldenoord) 010 - 482 08 67 (Palmentuin)

info@nullkindcentrumijsselmonde.nl