Documenten

Schoolgids 2020-2021
De schoolgids is onder meer bedoeld voor ouders die op zoek zijn naar een school voor hun kind. In deze gids beschrijft de school haar visie op het onderwijs en hoe aan de organisatie van het onderwijs vorm wordt gegeven. U bent altijd van harte welkom voor een toelichting en een rondleiding.

Schoolplan 2016-2020
In het schoolplan staan de voornemens van de school om het onderwijs te verbeteren. Ook wordt aangegeven welke succesfactoren van belang zijn om verworvenheden te behouden en te borgen.

Pestprotocol
Elke school heeft een pestprotocol, zo ook de Kubus. In het protocol is te lezen hoe de school omgaat met pesten.

Aanvraagformulier kortdurend verlof
De school kent vaste vakanties en vrije dagen. Soms komt het voor dat u door omstandigheden, bijv. familieomstandigheden of ziekte, extra verlof nodig heeft. U dient daarvoor altijd het verlofformulier in te vullen en in te leveren. Pas als dit goedgekeurd en ondertekend is, heeft u recht op extra verlof.

Klachtenregeling
Ook bestaat er een klachtenregeling, meer informatie hierover kunt u lezen in dit document.

Ouderbeleidsplan 2017-2018
Hoe de Kubus vorm wil geven aan ouderbetrokkenheid, is te lezen in het ouderbeleidsplan.

Terug

Heindijk 20

3079 PM Rotterdam

010 - 483 07 37 (Oldenoord) 010 - 482 08 67 (Palmentuin)

info@nullkindcentrumijsselmonde.nl