Missie en visie

Wie zijn wij?
Kindcentrum IJsselmonde is de plek voor onderwijs, opvang, zorg en gezondheid. Samen met ouders én andere volwassenen helpen we kinderen opgroeien. Dit doen we samen.  

Onderwijs  
Op school leren we kinderen lezen, schrijven en vragen stellen. Zo ontdekken ze de wereld. We geven kinderen liefde en aandacht, zodat ze zelfvertrouwen krijgen. We laten kinderen ontdekken hoe ze op een fijne manier omgaan met elkaar en met grote mensen. En we leren ze de mouwen op te stropen, zodat ze aan de slag kunnen. Want dat doen echte Rotterdammers! 

Speciaal basisonderwijs  
Kindcentrum IJsselmonde biedt regulier basisonderwijs en speciaal basisonderwijs aan. De groepsruimtes zijn van elkaar gescheiden, maar is er nauw contact tussen de begeleiders. Als het kan werken we samen en wisselen we kennis uit. En als het wenselijk is, kunnen kinderen samen werken en spelen. We vieren samen feest en delen lief en leed.  

Meer dan school alleen  
In Kindcentrum IJsselmonde zorgen we ervoor dat een kind zich veilig voelt en samen werken we aan gezond leven. Doordat we onderwijs, opvang en zorg combineren kunnen we meer bereiken. We kunnen snel schakelen en hebben direct contact met elkaar. Op school is extra tijd  ingepland voor onderwijs en aandacht voor cultuur, sport en creatieve vakken.  De Buitenschoolse Opvang (BSO) zit ook in ons gebouw. Dat is lekker dichtbij en voor kinderen heel vertrouwd.  

Spelen op de Rotterdamse Peuterschool 
Als kinderen 2 jaar zijn kunnen ze naar de kinderopvang of peuterspeelzaal (voorschoolse educatie) in Kindcentrum IJsselmonde. Ze spelen hier met elkaar en onder begeleiding van medewerkers. Zij ontdekken iedere dag meer van de wereld. Niet uit een boekje maar door te spelen. Want door te spelen leer je het meest! 

Meer zorg
Het Centrum voor Jeugd en Gezin, de fysiotherapeut, de logopedist en de voedingsdeskundige houden allemaal spreekuur in Kindcentrum IJsselmonde. Als een kind iets nodig heeft, is er snel contact mogelijk. Voor ouders is het zo makkelijk om een deskundige om advies te vragen.