Basisonderwijs en speciaal basisonderwijs

Onderwijs

IKC IJsselmonde is de plek voor onderwijs, opvang, zorg en gezondheid. 

We vinden vier dingen heel belangrijk: alle kinderen hebben zorg nodig, dat ze meer leren over taal en gezond leven en dat ze zichzelf kunnen redden. Dit noemen we onze vier pijlers. Deze pijlers krijgen aandacht binnen het Kindcentrum en in de wijk.  

Ons Kindcentrum biedt basisonderwijs én speciaal basisonderwijs (SBO). We werken daarbij nauw samen met het Centrum voor Jeugd en Gezin, de fysiotherapeut, de logopedist en de diëtist. Door samen te werken krijgt ieder kind de zorg en het onderwijs dat het nodig heeft.  

Kindcentrum IJsselmonde is een fijne, veilige plek waar iedereen welkom is.

Hier voelen kinderen zich veilig en gesteund , zodat ze opgroeien en leren hoe zij zich kunnen redden in de wereld. We laten kinderen ontdekken hoe ze op een fijne manier omgaan met elkaar en met grote mensen.