Zorg

Zorg

Kinderen ontwikkelen zich goed als ze zich veilig en prettig voelen en als volwassenen naar het kind luisteren. Ook de school zorgt voor uw kind. Wij houden in de gaten dat uw kind goed leert praten, schrijven, snappen, bewegen en weet hoe het om moet gaan met andere kinderen en volwassenen.

Het Kindcentrum IJsselmonde past onderwijs en zorg aan, als een kind dat nodig heeft. Meer informatie over zorg vindt u in ons zorgplan.  

Als de ouders en de school denken dat een kind meer hulp of zorg nodig heeft, dan kunnen hulp vragen bij deskundigen. Meestal stellen ouders en de school deze vraag samen.