Passend onderwijs

Zorgplicht
Elke school heeft een zorgplicht. Ook Kindcentrum IJsselmonde. Dat betekent dat we zorgen voor de leerlingen die extra ondersteuning nodig hebben. Of het nu een nieuwe leerling is, of een leerling die al langer bij ons op school zit. Heeft een leerling hulp nodig? Dan bekijken we hoe we kunnen bieden wat nodig is. Daarbij krijgen we hulp van Primair Passend Onderwijs (PPO) Rotterdam. Deze deskundigen helpen ons om leerlingen passend onderwijs te bieden.

Wanneer geldt de zorgplicht niet?
Meldt u uw kind bij ons aan, maar hebben we geen plek? Dan geldt de zorgplicht niet. Ook geldt de zorgplicht niet als ouders of verzorgers niet achter de pijlers en de aanpak van de school staan.

Onderwijsconsulenten
We willen alle leerlingen passend onderwijs bieden. Ook als ze veel extra ondersteuning nodig hebben. Lukt het niet om de juiste oplossing te vinden? Loopt een kind vast op school? Dan kunnen we een onafhankelijke onderwijsconsulent inschakelen. Onderwijsconsulenten helpen ons om goede afspraken te maken, zodat de leerling de hulp krijgt die hij of zij nodig heeft.