Speciaal basisonderwijs

Speciaal basisonderwijs is bedoeld voor kinderen die niet kunnen meekomen op een reguliere school. Op het speciaal basisonderwijs stellen we hen op hun gemak en we zorgen dat elk kind zijn talenten maximaal kan ontwikkelen. Ons doel is om de leerlingen hun zelfvertrouwen terug te geven, hen zelfstandig te maken en hen een fijne schooltijd te geven. We bereiden de kinderen ook voor op het voortgezet (speciaal) onderwijs en op het leven in onze Rotterdamse samenleving.

Openingstijden

  • Het Kindcentrum is elke schooldag open van 07.00 uur tot tot 15.00 uur. Vanaf 4 april tot 19.00 uur.
  • De voorschoolse opvang opent om 07.00 uur. Het onderwijs begint om 08.15 uur.
  • De schooldag voor het speciaal basisonderwijs is van 8.15 tot 14.00 uur.
  • De BSO start op 4 april 2022. Uw kind kan dan na de lessen op school naar de BSO, tot uiterlijk 19.00 uur. Ouders kunnen hun kind aanmelden via de website van KindeRdam. www.kinderdam.nl 

De groepen 6/7A, 6/7B, 7 en 8 krijgen nog les op locatie Oosterhagen.

Directeur SBO Kindcentrum IJsselmonde

Melissa Otten-Damme: melissa.damme@stichtingboor.nl of 06 82 04 88 22