Kindcentrumraad

Praat mee over de school van uw kind
Kindcentrum IJsselmonde is nieuw. Daarom vinden we het extra belangrijk dat u uw mening over school kunt geven. We vragen u om met ons mee te denken en lid te worden van de Kindcentrumraad. Want samen komen we altijd verder.

Wat is de Kindcentrumraad?
Kindcentrum IJsselmonde biedt onderwijs en opvang aan. Voor beide onderdelen gelden andere wettelijke eisen voor de medezeggenschap. Scholen moeten een Medezeggenschapsraad (MR) hebben en opvanglocaties een Oudercommissie (OC). Wij hebben voor de opvang en het onderwijs één medezeggenschapsvorm ingericht: de Kindcentrumraad. In deze raad zitten ouders en medewerkers. Zij geven gevraagd en ongevraagd advies over belangrijke onderwerpen op school en over het beleid van de school.

Hoe kunt u zich aanmelden?
Wilt u meepraten over Kindcentrum IJsselmonde? Meld u dan aan als lid. Houd daarbij rekening met deze zaken:

  • De MR kost u ongeveer veertig uur per jaar. Dat is ongeveer drie uur per maand.
  • Uw kind moet op het Kindcentrum IJsselmonde zitten.
  • U meldt zich aan voor minimaal een jaar.
  • Als u daarna lid wilt blijven, kunt u nog twee keer achter elkaar lid zijn van de MR.
  • Een aanmelding voor de MR betekent niet dat u ook wordt uitgekozen. Er wordt gestemd over de leden. Dit doen we, omdat u in de MR besluiten mag nemen over de school. Het is belangrijk dat alle ouders het daarmee eens zijn.

Aanmelden of een vraag stellen
Praat u graag mee over de afspraken op school? Meld u dan aan onze directeur, Lieke Thomassen, via lieke.thomassen@stichtingboor.nl. Lijkt het u leuk om in de Kindcentrumraad te zitten, maar heeft u nog vragen? Geen probleem! Loop even langs bij Sandra of Saskia.