Speciaal voor leerkrachten

Achtergrond over ons concept

Ons onderwijs
Kindcentrum IJsselmonde staat voor innovatief onderwijs: onze leerlingen bereiden we voor op de toekomst. Dit doen we met alle disciplines uit het onderwijs, opvang en gezondheid. Dat vraagt om intensief samenwerken, delen van ruimtes en nog veel meer. Graag delen wij met jou onze ervaringen, laten we zien hoe we dit in ons gebouw inrichten. En is het wel echt zo spannend of gewoon anders?

Verantwoordelijkheid delen
Tijdens de open middag krijg je een rondleiding door ons gloednieuwe gebouw. Zo krijg je te zien hoe we in units werken met vier stamgroepen op één leerplein. Dat betekent in totaal 100 kinderen op één plein. Onder begeleiding van een team bestaande uit vier leerkrachten, een leraarondersteuner en een sociaal pedagogisch hulpverlener. Dat is een ander beeld dan het traditionele plaatje van dertig leerlingen met één leerkracht die voor de klas staat.

Een mooi voordeel hiervan is, is dat je samen de dag voorbereidt. Je werkt op elk gebied samen. Zo sta je er nooit meer alleen voor en kun je de verantwoordelijkheid delen. Wel zo fijn. Ook maakt deze werkwijze het team flexibeler.

Langer op school om kansen te vergroten
We maken gebruik van leertijduitbreiding. Leerlingen hebben tien uur per week extra les. Deze tijd vullen wij onder andere in met vakleerkrachten. Bijvoorbeeld met Kunst en Cultuur en Bewegend Leren. De vaardigheden van de kinderen versterken we zo nog meer. In deze tijd overleggen we met elkaar en bereiden we de lessen voor.

Alle specialisten in huis
Er wordt niet alleen anders lesgegeven op KC IJsselmonde. We hebben ook nog eens veel specialismes zelf in huis. Wat betreft onderwijs bieden wij regulier en speciaal basisonderwijs aan. Maar we hebben daarnaast binnen ons kindcentrum; peuteropvang, bso, schoolmaatschappelijk werker, Centrum Jeugd en Gezin, fysiotherapie, logopedie en diëtiek. Een onderzoek in de wijk heeft ertoe geleid al deze zorgpartners in huis te halen. Die behoefte hebben wij op deze manier vervuld.

Blijven ontwikkelen
Overigens vinden wij het belangrijk dat onze leerkrachten zich kunnen blijven ontwikkelen. Zo volgt iedereen die bij ons werkt een NLP-opleiding (neuro-linguïstisch programmeren). Met andere woorden hoe communiceer ik met mezelf en hoe communiceer ik met de ander? Hoe kunnen we aan elkaar feedback geven en feedback ontvangen? Dat is een fijne basis om je werk te doen.