Werken bij

Werken bij IKC IJsselmonde betekent samen bouwen aan de toekomst van de kinderen van IJsselmonde. Wil jij ook meebouwen? Je bent van harte welkom!

In de video hieronder vertelt directeur Lieke dat alle mensen die betrokken zijn bij de ontwikkeling van kinderen elkaar hier, in Kindcentrum IJsselmonde, vinden.

Meer dan alleen een school
Kinderen zijn tot 13 jaar welkom in Kindcentrum IJsselmonde. Eerst op de kinderopvang of de peuterschool en vanaf hun vierde verjaardag in het basis- of speciaal onderwijs. De kleuters blijven in hetzelfde gebouw, met veel bekende gezichten. Dat is fijn. Ons Kindcentrum is iedere schooldag open van 7 tot 19 uur. Gezinnen kunnen gebruik maken van de voorschoolse opvang en om half 9 starten de lessen. Alle kinderen eten op school in één van de units of tijdens een picknick in de tuin. En wat langer op school blijven is geen enkel probleem, dat kan tot 7 uur ’s avonds in de bso tijd.

Onderwijstijd en opvangtijd lopen op het Kindcentrum naadloos in elkaar over. Daarom dragen alle medewerkers van het Kindcentrum dezelfde waarden, veiligheid, vertrouwen, verbondenheid, eigenheid en groei.

Eigen pedagogische visie
In het Kindcentrum geven we onderwijs met onze eigen pedagogische visie. We hebben geen traditionele klaslokalen. Het gebouw is ingedeeld in verschillende units. Units voor de peuters, de kleuters en de onder-, midden- en bovenbouw en twee eigen units voor het sbo. Elk kind blijft ongeveer twee jaar in dezelfde unit. De begeleiding op de unit bestaat uit leerkrachten, onderwijsassistenten en sociaal pedagogisch medewerkers. 

Leer hier meer over onze vier pijlers.

Binnen en buiten leren
Leerlingen werken in verschillende soorten ruimten, plekken en samenstellingen. De aula is het hart van ons Kindcentrum. Het is dé centrale ruimte voor speciale activiteiten en ontmoeting, een bibliotheek en de keuken. Ook is hier ruimte voor het team om zelfstandig te werken of te ontspannen. Het speellokaal grenst aan de aula, ook hier kunnen we lekker samen bewegend leren.