Onderwijs

Onze visie
In het Kindcentrum geven we onderwijs met onze eigen pedagogische visie. We hebben geen traditionele klaslokalen. Het gebouw is ingedeeld in verschillende units. Units voor de peuters, de kleuters en de onder-, midden- en bovenbouw en twee eigen units voor het SBO. Elk kind blijft ongeveer twee jaar in dezelfde unit. De begeleiding op de unit bestaat uit leerkrachten, onderwijsassistenten en sociaal pedagogisch medewerkers.

Met elkaar zijn we constant bezig om het onderwijs te verbeteren op basis van kennis en kunde van ons multidisciplinaire team. Op basis van de kerndoelen kijken wij naar de kinderen en laten kinderen, stamgroep doorbroken, instructie volgen op basis van hun onderwijsbehoeften. Zo kunnen we het kind centraal stellen in hun eigen ontwikkeling.