Bijna 4 jaar en aanmelden

Alle kinderen zijn vanaf hun tweede jaar welkom op onze peuterschool. Als ze vier zijn, gaan ze naar de basisschool. U kunt uw kind aanmelden via het e-mail adres onderaan de pagina. We maken altijd persoonlijk kennis met het gezin van een nieuwe leerling.

Kennismaken
Als uw kind bijna 4 jaar is, mag het komen wennen op de basisschool. De uitnodiging voor de wendagen krijgt u per post. Uw kind mag in totaal zes dagdelen komen wennen. Met de leerkracht spreekt u af hoe vaak uw kind komt. Dankzij de wendagen verloopt de overstap naar school zo soepel mogelijk. Wilt u eerst zelf komen kijken? Dat kan! U kunt dan een afspraak maken met de juf.

Starten in combinatiegroep 1/2
Kinderen starten op de basisschool in groep 1. Op onze school komen ze in een combinatiegroep voor groep 1 en 2. Dat heeft veel voordelen. De oudere kinderen kunnen de jongste kleuters helpen, zodat ze snel wennen aan het schoolleven. Dat is ook goed voor hun sociale en emotionele ontwikkeling. Jonge kleuters die verder zijn in hun ontwikkeling, kunnen samenwerken met de oudere kinderen. Vinden oudere kleuters bepaalde onderdelen nog lastig? Dan kunnen ze meewerken met de jongere kinderen.

Wachtlijst en formulier voorinschrijving
Dit schooljaar hebben wij op dit moment helaas geen plaats meer voor nieuwe leerlingen in het regulier onderwijs. Wilt u uw kind toch aanmelden, dan zetten wij uw kind graag op de wachtlijst. Dit kan voor kinderen vanaf 3 jaar. Kinderen van de broertjes en zusjes én kinderen die naar de Peuterschool gaan in het Kindcentrum, krijgen voorrang. Inschrijven kan door dit formulier in te vullen en te mailen naar info@kindcentrumijsselmonde.nl. U kunt het ook afgeven bij de receptie.

Het Speciaal Basisonderwijs heeft wel plek. Lees hier meer.