Nieuwbouw

Op 17 januari 2022 hebben we onze deuren geopend en zijn de kinderen gestart in ons nieuwe gebouw aan de Heindijk 20 in Rotterdam.

Ontwerp
Het ontwerp sluit aan op de visie op onderwijs en opvoeden van het Kindcentrum en kent geen traditionele klaslokalen. De leerlingen werken in verschillende ruimten en plekken in het gebouw.

Bij het ontwerp is verbinding gezocht met de buurt door aan te sluiten op de gebouwen die al in de wijk staan. Tegelijk heeft het Kindcentrum een transparant karakter.

De luifels zorgen ervoor dat de zon niet naar binnen schijnt en de temperatuur binnen prettig is. Het gebouw is duurzaam en voldoet aan de eisen van Frisse Scholen, (B)ENG en is gasloos.

Ontwerp:
Architectenbureau No Label,
zie ook www.no-label.info