Stichting BOOR

Kindcentrum IJsselmonde hoort bij Stichting BOOR. Deze stichting verzorgt het openbaar onderwijs in Rotterdam. Wij zijn een openbare school. Dat wil zeggen dat iedereen bij ons welkom is. Welke cultuur, religie of sociale achtergrond een kind ook heeft.

We leren kinderen om respect voor elkaar te hebben. Niet alleen op school maar ook daarbuiten. Want als openbare basisschool voelen wij een band met onze wijk en maatschappij.  

Vijf zaken die wij belangrijk vinden (onze kernwaarden):

1. Maximale talentontplooiing (talenten ontdekken en laten groeien) 
2. Actieve pluriformiteit (Alle mensen zijn gelijk) 
3. Nieuwsgierig, betrokken en toekomstgericht (Nieuwsgierigheid, betrokken zijn en nadenken over de toekomst) 
4. Naleving van kinderrechten (Kinderen en hun rechten) 
5. Sterke binding met de samenleving  (Goed met elkaar samenleven) 

In Rotterdam horen 70 basisscholen bij de Stichting BOOR. Deze scholen zijn verdeeld in vier scholengroepen. Elke groep heeft een (bovenschoolse) directeur, de BD’er. Het Kindcentrum hoort bij de groep Zuid-West.  

U kunt meer lezen op www.stichtingboor.nl.  

Contact
Stichting BOOR
Postbus 23058
3001 KB Rotterdam

Bezoekadres
Schiekade 34
3032 AJ Rotterdam 

Bovenschools directeur: Annemiek Dijkhuizen